Kontaktujte nás

Telefón

Slovensko

+421911102510

Kontaktný formulár

Tešíme sa na Vaše otázky.

> Kontakt
Expert Test Services

Expert Test Services - skúšobné laboratóriá na spojovacie prvky pre minimálne riziko pri najvyššej kvalite

Splnenie najvyšších štandardov kvality hrá dôležitú úlohu v mnohých oblastiach spojovacej techniky. Spoločnosť Bossard čelí tejto výzve so 14 najmodernejšími akreditovanými testovacími laboratóriami po celom svete.

Splňte štandardy kvality dôkladným testom svojho prototypu a výrobkov. Využite výhody technologických laboratórií Bossard a najmodernejších meracích a testovacích zariadení s certifikáciou ISO / IEC 17025. Znížte svoje riziká zabezpečením kvality prostredníctvom kvalitných laboratórnych služieb.

Minimalizujte riziko a splňte všetky príslušné a zákonné požiadavky na svoje komponenty a výrobky pomocou najmodernejších skúšobných laboratórií po celom svete.


V našich akreditovaných skúšobných laboratóriách je možné vykonať nasledujúce testy výrobkov:

 • Skúška pevnosti v ťahu a tlaku
 • Skúšky tvrdosti / merania profilu tvrdosti
 • Skúška súčiniteľa trenia / skúška krútenia
 • Analýza krútiaceho momentu
 • Meranie hrúbky povrchovej vrstvy
 • Spektrálna analýza
 • Optimalizácia spojenia
 • Vibračný test 
 • Korózny test
 • Test v soľnej hmle
 • Ultrazvukové meranie predpätia
 • Analýza porúch
 • Návrh spoja

Zaistite, aby vaše výrobky spĺňali najvyššie požiadavky na kvalitu, a kontaktujte nás.

Contact Icon Kontaktujte nás

Tešíme sa na Vaše otázky.

Objavte ďalšie moduly, ktoré krok za krokom prispievajú k zlepšeniu vašej produktivity

Expert Walk
Preskúmaním vami používaných spojovacích prvkov a náradia určíme, ako postupovať štíhlejšie a inteligentnejšie.

Expert Education
Na našich seminároch a kurzoch e-learningu sa dozviete viac o podstatách a tajomstvách spájania

Expert Teardown
Nájdite pre vás najlepšie riešenie spojenia a potenciál úspor nákladov

Expert Design
Navrhnite svoj najlepší produkt pomocou širokej škály technických informácií a nástrojov

Expert Assortment Analysis
Znížte TCO určením príležitostí na racionalizáciu spojovacích prvkov